. 

Ergotherapie aan huis
De behandeling van Focus Ergotherapie vindt plaats daar waar het probleem zich voordoet. Meestal is dit bij u thuis.
Wanneer wenselijk kan er ook een afspraak worden gemaakt in Thermion.