. 

Werkwijze Focus
Focus Ergotherapie is gericht op het geven van praktische en concrete oplossingen wanneer u problemen ervaart bij het doen van de dagelijkse activiteiten.  De behandeling vindt plaats daar waar het probleem zich voordoet. Meestal is dit bij u thuis.

Tijdens het kennismakingsgesprek onderzoeken we samen wat voor u belangrijk is en leg ik u uit hoe ergotherapie u kan helpen. 
Vaak vindt er ook een observatie plaats van de activiteit die problemen geeft. Zo brengen we in kaart wat de oorzaken zijn van het probleem en hoe we dit kunnen oplossen.
Tenslotte krijgt u concrete adviezen en begeleiding die aansluiten op uw persoonlijke situatie.

Het doel van Focus Ergotherapie is dat u weer zo zelfstandig en veilig mogelijk kunt doen wat voor u belangrijk is. Op een manier waar u zelf tevreden over bent. 


Voorbeelden van diensten die Focus Ergotherapie biedt;

  • Hulp bij aanschaf en het gebruik van hulpmiddelen (zoals rollators, rolstoelen, scootmobielen, bedbeugels, kousenaantrekkers, aangepast bestek etc.).
  • Advies over hoe uw woning veilig en praktisch te maken.
  • Werkplek advies
  • Begeleiding bij aanvragen van hulpmiddelen bij de WMO of zorgverzekeraar.
  • Advies hoe u om kunt gaan met uw chronische klachten zonder uzelf te overbelasten.
  • Begeleiding van mantelzorgers, thuiszorg en wijkverpleging bij complexe zorgsituaties.


Coaching bij chronische pijn en vermoeidheid
Focus Ergotherapie geeft ook coaching en advies aan mensen die door chronische pijn- en/of vermoeidheidsklachten onvoldoende toekomen aan activiteiten die voor hen belangrijk zijn.

Tijdens de behandeling krijgt u inzicht in de werking van pijn, leert u omgaan met uw pijnklachten en vergroten we stapsgewijs uw mogelijkheden. 

Ook wanneer u moeite heeft met het vinden van een gezonde balans tussen wat moet, wat u kan en wat u doet, kan ergotherapie u helpen.  Samen brengen we in kaart hoe uw dag invulling er nu uit ziet, wat u graag anders zou willen doen en  wat uw mogelijkheden en beperkingen zijn. 
U krijgt meer regie over hoe u uw dagen invult. Op een manier die duurzaam is, betekenisvol en aansluit bij u als persoon.