. 


PCS-netwerk in de regio Nijmegen.

Focus Ergotherapie is aangesloten bij het PCS netwerk Nijmegen. Dit netwerk is een multi-disciplinair samenwerkingsverband tussen verschillende eerstelijnspraktijken die gespecialiseerd zijn in de behandeling van Whiplash Associated Disorder (PCS of LTH).

Het Netwerk werkt samen met de Afdeling Neurologie van het Radboud UMC. Ons Netwerk is opgenomen in de Richtlijn Licht Traumatisch Hersenletsel van de Afdeling Neurologie.

Het Netwerk maakt gebruik van eenzelfde screeningslijst (naast de eigen vragenlijsten en tests) om in kaart te brengen welke hulp er bij de aanwezige klachten nodig zou kunnen zijn. Zo blijft elke behandelaar in ons Netwerk alert op aanvullende mogelijkheden voor behandeling.
We overleggen (na verkregen toestemming) vrijwel dagelijks via beveiligde kanalen om behandelingen optimaal af te stemmen, zodat dit voor de cliënt leidt tot een eenduidig, aanbod en passend aanbod. Fasering en timing (wie doet wat op welke manier en met welke intensiteit?) zijn daarbij cruciaal. Wij vinden het belangrijk het tempo er in te houden en op tijd collegae bij de aanpak te betrekken, echter we doen dit op een dusdanige manier dat u niet overvraagd wordt.

We horen terug van cliënten dat het voor hen als zeer prettig voelt dat een heel team deskundigen, die snel schakelen en overleggen, om hen heen staat. Het wordt door hen als een zeer compleet behandelaanbod ervaren.
Daarnaast zet het Netwerk zich in om meer bekendheid aan deze klachten te geven, werken we aan deskundigheidsbevordering door te leren van elkaar en van andere landelijke en internationale collegae en bespreken we maandelijks in het complete team eventuele verbeterpunten.

Hieronder ziet u een overzicht van de hulpverleners die verbonden zijn aan het netwerk