. 


Herstel bij hersenschudding 
Focus ergotherapie is aangesloten bij het PCS netwerk van Nijmegen. Er wordt nauw samengewerkt met andere disciplines die gespecialiseerd zijn in de behandeling van mensen die klachten blijven houden na het oplopen van een hersenschudding. 


Revalidatie na Corona besmetting
U kunt bij Focus Ergotherapie ook terecht voor revalidatie na een een besmetting met het Corona virus. Hierin wordt er (wanneer nodig) nauw samengewerkt met gespecialiseerde long-fysiotherapeuten, logopedisten en diëtisten. Wilt u meer informatie over de behandeling na Corona besmetting, neem dan contact met ons op. 

Chronische pijn en vermoeidheid
Focus Ergotherapie is gespecialiseerd in het coachen en begeleiden van mensen met SOLK-problematiek, chronische pijn en vermoeidheid en burn-out klachten. 


De ziekte van Parkinson en Parkinsonisme
Focus Ergotherapie is aangesloten bij ParkinsonNet.
Door samenwerking met andere zorgprofessionals die aangesloten zijn bij ParkinsonNet, staan we voor de best mogelijke Parkinsonzorg in Nederland.

Samenwerking met Fysiotherapie
Vanuit ParkinsonNet zetten Vincent Wannée (fysiotherapeut) en Niels Hennekam (ergotherapeut) zich samen in voor de behandeling van mensen met Parkinson/Parkinsonisme.