. 


Wanneer u een cliënt naar Focus Ergotherapie wilt verwijzen, dan kunt u dit op de onderstaande manieren doen

  • Zorgmail: focusergotherapie@zorgmail.nl
  • Zorgdomein: Focus Ergotherapie
  • Siilo: Niels Hennekam
  • Telefoon: 06-41713794
  • Correspondentie adres: 't Grind 1, 6581 HC Malden


Na het ontvangen van de verwijzing zal binnen 5 werkdagen contact op worden genomen met de cliënt om een afspraak in te plannen.