. 

Vergoeding 
Ergotherapie is opgenomen in het basispakket van alle ziektekostenverzekeringen. Iedereen heeft recht op 10 uur ergotherapie per kalenderjaar. Sommige verzekeraars vergoeden meer in de aanvullende verzekering. Informeer ernaar bij uw zorgverzekeraar.


Eigen Risico
Ergotherapie wordt vergoed vanuit uw basis verzekering, maar gaat wel af van uw eigen risico.


Directe toegang ergotherapie
U kunt altijd direct een afspraak maken met een ergotherapeut. U hoeft daarvoor niet eerst langs de huisarts. Dat mag wel, maar sinds 1 januari 2012 is een verwijsbrief niet meer nodig (tenzij uw verzekeraar dat anders omschrijft in zijn polisvoorwaarden).

Een verwijzing van een huisarts of specialist is niet noodzakelijk, maar wel wenselijk voor de volledigheid van de gegevens.

Bron: Ergotherapie Nederland